Iedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit:
Woord op Zondag 9.00 - 9.30 uur. Frequentie: 1116AM.
Voor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Een los boekje kost 9.00 en een jaargang van 12 boekjes (abonnement) kost 75,00 en wordt per boekje automatisch toegezonden.

 

 

kunstreproductie, kunstafbeeldingen van de omslagen van de tekstboekjes verkrijgbaar als reproductie van 50x70 cm voor 15,00

 

 

 

Vluchten uit Angstland Bram Grandia
jaargang 17 nr. 2
In deze serie staan we til bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

 

 

 

Geld en goed Arjan Broers
jaargang 17 nr. 1
In deze serie staan we stil bij wat de financiële en economische crisis, sinds 2008, ons te vertellen heeft. En horen we dat wel? Je hoeft niet gelovig te zijn om te snappen dat we als cultuur oogkleppen op hebben als het over waarde gaat: we zijn gaan doen alsof waarde hetzelfde is als geld. Gek, want we weten best dat dat niet klopt.

 

 

 

De spiritualiteit van Bob Dylan Kick Bras
Ter ere van Bob Dylans 75ste verjaardag laat Kick Bras zien van welke spirituele inspiratie zijn songs getuigen. Hij onderzoekt Dylans teksten op vier thema’s: Profetisch protest, hoe te leven? Jood en christen en de liefde en de dood. De spiritualiteit van Bob Dylan is gevoed door bijbelse beelden, oude folkmusic en gospels, maar gaat diep in op maatschappelijke vragen en persoonlijke levensvragen. Daarvan zingt hij tot op vandaag in zijn songs, die van blijvende betekenis zijn.

 

 

 

Verborgen geweld Judith van der Werf
jaargang 16 nr. 7
In deze serie staan we stil bij verborgen geweld. Geweld dat achter de voordeur plaatsvindt en daardoor meestal niet in de openbaarheid komt. Wie breekt de stilte, wie brengt een keer in verstoorde relaties? Wat geeft mensen een bedding, zodat ze een nieuw spoor kunnen trekken?

 

 

De verre luisteraar Tom de Haan, Aart Mak, Silvia Neufeglise en Ad van Nieuwpoort
jaargang 16 nr. 6
In juni 2015 vierde de zender Radio Bloemendaal haar 90-jarig jubileum. In de voorbereiding op de jubileumactiviteiten werd bij de redactie van Woord op Zondag het idee geboren om de vier predikanten die min of meer regelmatig voor de zender te horen zijn, te laten spreken over 'De verre luisteraar'. Tom de Haan, Aart Mak, Sylvia Neufeglise en Ad van Nieuwpoort verwoorden hun eigen kijk op die verre luisteraar.

 

 

Pasen, anders bekeken Marianne Vonkeman
jaargang 16 nr. 4
In de serie Pasen, anders bekeken laten we ons onderwijzen door iconen de pinksterbeweging, de mystiek en door moderne popsongs. Ze hebben allemaal hun eigen wijsheid als het gaat over dood, leven en de liefde. 

 

 

 

Vier keer Tobit Janneke Nijboer
jaargang 16 nr. 2
In deze serie Vier keer Tobit gebeuren allemaal wonderlijke dingen, waardoor het verhaal zich als legende of sprookje laat lezen. Toch valt er nog wel iets meer over te zeggen en daarom zet ik graag dit bijbelboek voor jou in het licht. Laat je verrassen en ontdek met me mee wat het verhaal vandaag zou kunnen zeggen.

 

 

Hoe licht kan ik leven Stephan de Jong
jaargang 16 nr. 1
Een schip moet varen. Een vogel moet vliegen. Een mens moet leven. Dat betekent ook varen en vliegen en nog veel meer. Het betekent op weg gaan en thuiskomen, durven en weten waar je grenzen liggen, liefhebben en conflicten aandurven. Wat leven in elk geval niet betekent is: vastzitten, bekneld zijn, onvrij zijn. De teksten in dit boekje willen helpen om los te komen. Lichter te leven.

 

 

 

Gezegend onder de vrouwen Sytze de Vries 1 december t/m 29 december 2013 Luc1: 26-38, Luc 1: 46-55, Mt 1: 18-23, Luc 2: 34+35 en Joh 19: 25-27, Op 12: 1-6
Maria, vereerd, bewonderd, omstreden, bewierookt én verwaarloosd. Maria, een vrouw met vele gezichten: dienstmaagd, moeder, maar ook koningin des hemels, al naar de Schriften vertellen, maar ook de oude Traditie bijdraagt en uitvergroot. Van joods meisje tot kosmische vorstin en moeder van alle gelovigen. In deze Advents- en Kersttijd krijgt zij doorgaans de meeste aandacht. Maar is dat voldoende? Wat is haar plaats en haar rol ‘door het jaar’? Vijf zondagen in december waarop wij ons bezinnen op diverse manieren, waarop de Schrift, de Traditie maar ook de Kunsten haar afschilderen en verbeelden. Met liederen die van haar zingen, maar ook met haar eigen lied, het Magnificat, in allerlei toonaarden.

 

De grote gezondheid Ds. Stephan de Jong 26 mei - 7 juli 2013 Marc 1:29-38 Marc 10: 46-52 Marc 2: 1-12 Marc 6:1-6 Ps 126 Marc 7: 24-30 Jes. 35, 1-7
Er zijn zieke mensen die heel gezond zijn. Dat klinkt paradoxaal, maar is het niet. De vraag komt op wat gezondheid dan is. Gezondheid kan veel meer omvatten dan lijfelijke gezondheid. Ertoe behoort ook goed om te kunnen gaan met de beperkingen van het leven: ziekte, verdriet, tragiek, dood. De term 'De Grote Gezondheid' hebben we te danken aan Friedrich Nietzsche. Hij bedoelde ermee: een gezondheid die niet tegengesteld is aan ziekte, maar waar ziekte juist toe behoort. De Grote Gezondheid is een gezondheid die zelfs ziekte nodig heeft. Het gaat hier namelijk niet om een kaal medisch begrip van gezondheid. Het gaat om een geestelijke, doorleefde gezondheid, die alleen tot stand kan komen dankzij ziekte. Jezus heeft veel te maken gehad met zieke mensen die naar lijfelijke gezondheid zochten. Jezus bood echter meer dan dat. Hij schonk hun vooral die Grote Gezondheid. Blindheid of verlamming was voor Jezus niet alleen een aandoening van de ogen of de benen. Het waren in zijn visie vooral aandoeningen van de ziel. In deze serie onder de titel 'De Grote Gezondheid' zoeken we naar Bijbelse gedachten over een gezonde ziel, waarmee we in dit mooie maar ook kapotte leven werkelijk kunnen leven.

 

Het grote verlangen Rianne Veenstra 7 april - 19 mei 2013 Gen 8: 6 -11 en Joh 20: 19-23 Ps 80 en Joh 15: 4 en 5 Marc 2: 1-12 Hand 20: 7-16 Joh 6: 48-51 Joh 14: 1-11 Gen 1: 1-3 en Joh 20: 19-23
In de uitzendingen van 'Het grote verlangen' staan we stil bij het gewone leven waarin het verlangen altijd een rol speelt. Dat verlangen van ons is nooit echt zichtbaar, maar wel voelbaar. Soms zeggen we wel eens dat we verteerd worden door verlangen. Maar het verlangen heeft ook een andere kant. Het houdt ons op de been in slechte tijden, het zet ons aan tot beslissende keuzes, het motiveert ons en het geeft ons woorden waar eerst geen woorden zijn. Het verlangen doet ons vaak uitrijzen boven het gewone, boven dat wat we in het leven van alledag zijn en doen. Waar wij verlangen, verlangt God ook. Bij God is verlangen naar betrokkenheid op ons, mensen, te vinden. Hij verlangt ernaar om ons leven te delen en in dat leven licht en troost, steun en kracht te geven. Dat maakt Hij zichtbaar in Jezus, die als geen ander het leven van de mensen deelt en zichzelf als licht en kracht, als brood schenkt. In de lezingen van deze serie komen we èn het menselijke verlangen èn het goddelijke verlangen tegen. En ontdekken we hoe die met elkaar verweven zijn en op elkaar inspelen. Het verlangen van God krijgt stem in de mensen.

 

Op weg naar Pasen Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte 17 februari - 31 maart 2013 Luc 4:1-13, Luc 9:28-36, Luc 13:1-9, Luc 15:11-32, Luc 20:9-19, Luc 19: 29-40, Luc 24:1-12
In de lezingen gaan we kris kras door het evangelie van Lucas heen. Lucas is de evangelist van 'de weg'. Jezus is een groot deel van zijn evangelie op weg, van Galilea naar Jeruzalem. In het vervolg op het evangelie, de Handelingen der apostelen, wordt de beweging van Jezus zelfs aangeduid met deze term: 'de weg'. Iedere zondag is als het ware een tussenstop op deze weg. Iedere zondag staan we even stil, telkens bij een ander element van navolging. In de opzet van deze serie zijn niet alleen de lezingen en liederen ontleend aan het leesrooster, maar zijn ook de traditionele liturgische benamingen van de zondagen aangehouden. Aldus ontstaat een serie waarin de traditie tot ons spreekt. Wie met de serie meereist, zal ontdekken dat traditionele halteplaatsen nog altijd de moeite waard zijn.

 

  

Zien en gezien worden Mariska van Beusichem 14 oktober - 25 november 2012 Ps 8 Joh 4: 1-14 Luc 18: 9-14 Ps 118: 1-18 Matt 14: 22-33 Joh 14: 23-31 II Kon 2: 1-15a
We hebben allemaal gedachten en overtuigingen waarmee we onszelf, elkaar en de wereld bekijken. Soms ervaren we iets dat onze eigen ideeën te boven en te buiten gaat. Dat kan gebeuren op momenten van verwondering, bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, bij het vinden van een grote liefde of het zien van de natuur. Plotseling kunnen we dan doordrongen raken van het besef dat er veel meer is dan we kunnen denken of organiseren. Maar onze manier van kijken kan ook worden verruimd in tijden van crisis, als we indringend met verlies, onmacht of falen worden geconfronteerd. Als we de grip verliezen, kan tot ons doordringen dat niet wijzelf, maar Iemand Anders ons staande houdt. Zo kan verwondering en zelfs pijn tot het besef van Gods onvoorwaardelijke liefde leiden. Als we vanuit het oogpunt van Gods liefde kijken, komen veel dingen in een ander licht te staan. Dan blijkt het niet langer doorslaggevend hoe we onszelf en elkaar zien, maar hoe we door God gezien wórden.

 

Een sterke vrouw wie zal haar vinden Hannie van Dijk 15 april - 27 mei 2012 Joh 20: 1-18, Joh 8: 1-11, Ester 4: 5-17, Sam 1:1-28, Luc 1: 26-38, Matt 15: 21-28, Ruth 1: 22-2:23
Tussen Pasen en Pinksteren gaan we op zoek naar de rol en betekenis van vrouwen. We laten hen in de komende uitzendingen aan het woord. In Museum Catharijneconvent in Utrecht krijgen zij tijdens de tentoonstelling: 'Vrouwen voor het Voetlicht’ een gezicht. Voor de radio serie kozen we voor zeven vrouwen. Stuk voor stuk staan zij ook vandaag voor thema's die toen en nu van belang zijn. Aartsmoeders, heldinnen, wijze vrouwen, maar ook weduwen, misbruikte en naamloze vrouwen. Stuk voor stuk sterke vrouwen, soms in al hun kwetsbaarheid, waarvan we tot op de dag van vandaag iets kunnen leren. Vrouwen die iets weerspiegelen van Gods verbond met mensen. Op de zondagen tussen Pasen en Pinksteren leren we zeven van deze vrouwen beter kennen.

 

 

Als een ander op je weg komt ds. Coen Wessel 26 februari - 8 april 2012 Ps 131, Fil: 2:3-11, Luc 22:24-27 en 1 Kor 4:9-13, 2 Kor 12:2-10, Mar 14:66-72, Wijsheid van Salomo 2:10-22, Joh 20:1-18
'Het sterven van Jezus is ontroerend. Ik zie hem daar voor me aan het kruis.
Een man die niet terugvecht. Een man die alles over zich laat komen, met een zekere oprechtheid en dapperheid. Het is een ontroerende, maar ook bevreemdende weg die hij gaat. Want wie doet dat nou: zich laten kruisigen.
Achter de gang naar het kruis zit een spiritualiteit die verschilt van het moderne levensgevoel. In zijn hele leven heeft Jezus het over dienstbaarheid, over zoeken naar de hemel, over vallen in God en over niet terugslaan. Het zijn allemaal zaken die in het Nederland van 2012 niet zo populair zijn, maar met elkaar geven ze een veel betere en veel rijkere manier van mens zijn. In de laatste dagen van zijn leven laat Jezus zien hoe heilzaam die andere weg van hem is.

  

 

De nacht is als de dag Jacqueline Boeyer-Bogers 16 oktober - 20 november 2011 Gen 28: 10 -19, Job 38: 1-3, 19-24, Mar 4: 35-41, 1 Sam 3: 1-10, Ps 74: 1-12: 16-19, Gen 32: 23-33
Soms duurt de nacht eindeloos lang. Het donker lijkt van geen wijken te willen weten. Toch komt er altijd een moment dat het licht doorbreekt. Aarzelend en voorzichtig misschien, maar toch. De afwisseling van licht en donker, dag en nacht zien we terug in ons eigen leven, in het ritme van de seizoenen en in het kerkelijk jaar.

 

 

 

Doe het! Paulus testament van burgelijke waarden Bas de Gaay Fortman 4 september - 9 oktober 2011 Fil 4: 8 en 9b, Spr 10: 17-23, Joh 12: 1-8, Job 27: 1-6 en 42:7, Mat 22: 15-22, Ex 23: 1-9
De bemoedigingen en vermaningen van Paulus aan de gemeente in Filippi eindigen met het verzoek aandacht te schenken aan zes waarden die betrekking hebben op de wijze waarop burgers van dag tot dag met elkaar verkeren: al wat waarachtig, beschaafd, billijk, zuiver, lieflijk en welgevallig is. 

 

 

 

Help... ik lijd aan het leven Ds. Aart Mak 13 maart - 24 april 2011
Bij mensen die lijden aan het leven hoeven we niet alleen te denken aan de armen, de chronisch zieken en gevangen dichtbij en ver weg. Juist mensen die deel uitmaken van geloofsgemeenschappen zijn getraind in het registreren van medemensen die tekort komen aan de meest elementaire levensbehoeften. Maar het lijden aan het leven gaat veel verder. Het zit bij heel wat, op het oog gezonde en goed functionerende mensen, onderhuids verborgen. In de veertigdagentijd wordt, aan de hand van de zondagse verhalen uit de Bijbel, gekeken en afgewogen of je aan dat lijden aan het leven voorbij kunt komen.

 

Vreemde Vreemdeling Ds. Bram Grandia februari 2011 Ex 22: 20-23, Deut 24: 17-22, Ruth 2: 1-14, Matt 15: 21-31, Matt 25: 31-46, 1 Petr 2: 11-17
In deze serie luisteren we naar teksten over de vreemde vreemdeling. De vreemdeling die anders is, anders leeft en anders gelooft. De vreemdeling als bedreiging, als mens die angst aanjaagt, die een beroep op ons doet. De vreemdeling als een stoorzender, als een boodschapper uit een andere wereld. In de Bijbel wordt de vreemdeling vaak in één adem genoemd met wees en weduwe. De vreemde vreemdeling als kwetsbaar mens.

 

 

 

Verwachting ds. Mirjam Sloots december2010 Lc 1: 5-25, Lc 1: 26-38, Lc 1: 39-56, Lc 1: 57-66, Lc 2: 1-7, Lc 2: 22-39
In deze serie wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten van het woord ‘verwachting’.

 

 

  

 

 

Zes koningen van niks dr. Willem van der Meiden juli/augustus 2010 1 Kon 3: 16-18, 1 Kon 11: 1-13, 1 Kon 21: 1-16, 2 Kon 19: 14-19, 2 Kon 22: 8-13, 2 Kon 25: 1-12
De koningen van Israël zijn, op een enkele uitzondering na, koningen van niks. Althans volgens de vrome schrijver die hun geschiedenis heeft opgeschreven in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Het volk Israël hoort geen koning te hebben, want de Heer regeert.

 

 

 

  

Jouw naam is een verhaal ds. Ad. G.L. van Nieuwpoort september /oktober 2009 Ex 3, Gen 32: 23-33,1 Sam 1: 1-20, Luc 1: 57-66, Luc 16: 19-31, Hand 9: 1-19
In Bijbelverhalen gaat het nooit om abstracte zaken en algemeenheden, maar over mensen met concrete namen. En dat is niet voor niets. De Bijbel kent een beslissende betekenis toe aan namen. Wie een mens is, ligt besloten in zijn naam. Als iemands naam geroepen wordt, wordt daarmee zijn bestaan bevestigd. Iemands naam wordt genoemd bij geboorte en bij dood. Het is het eerste en het laatste. Het meest wezenlijke van een mens.

 

 

 

Genezingen ds. E. Reefhuis januari/februari 2009 Mar 1: 21-28, Mar 1: 29-34, Mar 1: 39-45, Mar 2: 1-12, Mar 3: 1-6, Mar 5: 1-20, Mar 5: 21-43,
Mag je bidden om beter te worden? Helpt dat? Voor onze gezondheid hebben we heel wat over, kostbare gezondheidszorg of alternatieve genezers. Maar bidden om beter te worden? Aan de ene kant maken de genezingsverhalen van Jezus ondubbelzinnig duidelijk dat God onze gezondheid wil. Maar als je om gezondheid bidt en het helpt niet, wat dan? Voor je het weet raak je dan ook je geloof kwijt. In deze serie komen genezingsverhalen aan de orde, die helpen om met andere ogen naar zulke vragen te kijken. 

 

 

Nader tot U dr. Anne Marijke Spijkerboer november 2008/januari 2009 Psalm 25, 85,33, 19, 121, 72
Als je aan mensen in de Adventstijd vraagt wat voor associaties ze bij deze periode hebben, wordt er natuurlijk allerlei moois gezegd. Na doorvragen zijn er ook ergernissen over drukte en moeizame familiebijeenkomsten. Het belangrijkste is eigenlijk dat de meeste denken aan wachten, aan dingen die je nu nog niet kunt zien. Deze serie gaat over dat wat we nog niet zien, maar wat wel komt.

 

 

 

Messiaans bestaan Dr. Evert Jan de Wijer augustus 2008 1 Sam 1; 1 Sam 8; 1 SAm 9; 1 Sam 16; 2 Sam 23: 1-7
Deze serie gaat over verhalen uit het bijbelboek Samuël. Over de positie van het volk. We ontdekken een oud patroon. Steeds weer meent het volk dat anderen te benijden zijn. Verlangend kijkt men om zich heen en raakt onder de indruk van de succesverhalen. Dat willen wij ook. We willen ook een geloofshouding die vruchtbaar is en een belofte in zich draagt, ook al zien wij er in onze werkelijkheid vaak niet veel van.

 

 

 

 

 

Spelen met vuur Ds. Bert Berkhof mei/juni 2008 Rom 8: 5-17, 18-28; 1 Kor 12: 12-27,;13:1, 4-7, 9-13; 15: 42-49
Wat in de kerk volgt op Kerst, Pasen en Pinksteren, noemen we de feestloze helft van het kerkelijk jaar. Maar dankzij de Lutheranen hebben we er toch één feestzondag bij gekregen: de zondag van de Drievuldigheid. Omziend naar de grote feestdagen danken en belijden we God als degene die op meerdere wijzen van zich liet zien en horen: Vader, Zoon en Heilige Geest. In deze serie denken we na over het doorwerken van de Geest, ook lang na Pinksteren.

 

 

 

 

Het Onze Vader hart van geloven dr. Kick Bras maart/mei 2008 Ex 3: 1-8a, 13-14, Mat 5: 3-10, Mich 6: 6-8, Ex 16: 14-23, Mat 18: 21-235, 1 petr 1: 3-9, 5:8-11 Hand 2: 1-13
Wat bid je eigenlijk, als je het Onze Vader bidt? Een gebed dat je misschien regelmatig gedachtenloos prevelt. Wat is de zin van bidden? God onze verlanglijstjes voorleggen? Of is het meer je afstemmen op wat God van ons wil? Kun je dan niet beter zwijgen? Wordt bidden dan niet een vorm van mediteren? De komende weken zullen we ontdekken dat het Onze Vader de kern bevat van de boodschap van Jezus. En dat hij daarbij gevoed werd door zijn Joodse traditie. Hopelijk zullen we ontdekken dat deze oude woorden ons helpen om op nieuwe wijze te bidden

 

 

Langs de weg naar Pasen drs. A. Pietersma maart/april 2008 Gen 4: 1-10, Gen 4:10-22, Rom 8: 18-21, Rom 8: 31-39. Ef 6: 10-20, Gen 32: 22-33, Rom 7: 14-25a, Ps 8
We zijn in de Veertigdagentijd óp de weg naar Pasen. Het kerkelijk jaar is in dit opzicht heel uitgesproken. Zondag aan zondag volgen we in de evangelieverhalen Jezus, die die weg gaat. In deze Woord op zondag-serie kijken we, al gaande, ook even opzij, naar wat er lángs die weg te vinden is. Ik deed dat althans, opzij kijken, en zo heb ik wat thema’s en lezingen gevonden die ik moeiteloos kon verbinden met wat ons in deze tijd bezighoudt. De Bijbel is een prachtig boek en de kerk een inspirerende werkomgeving. En eigenlijk alles in het leven, of het je nu blij maakt of verdriet brengt, daagt uit tot bezinning, daagt uit om de dingen in verband met God te zien, het licht van het evangelie erover te laten vallen. Dat schept ruimte, zo kom je steeds uit bij wat er toe doet in het leven. Daarom ben ik blij met mijn werk als predikant en theoloog. Ik hoop dat u ook dat extra ervaart als u de teksten van de uitzendingen nog een naleest.

 

 

Taal op het licht geijkt ds. Gauke Zijlstra oktober/november 2007 Num 6: 22-27, Fil. 3: 2-15, Luc 6:27-38, 1 Kor 2: 1-10, Joh 15: 1-8,  Rom 8: 18-28, 2 Kor 4: 7-18

Soms valt het je opeens op dat wij in de omgangstaal allerlei woorden nauwelijks meer gebruiken. Woorden die vroeger in het gereedschapskistje van het geloof zaten, zijn of worden van lieverlee vervangen. In een lied van Huub Oosterhuis staat: "Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt. Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft." Er is dus taal die verwoesting zaait, die een mens berooft van diepere waarden en zingeving, die oppervlakkiger maakt, tot alles wat met God te maken heeft in ons is gezwicht en verwaaid. In deze serie probeer ik allerlei woorden nog eens te taxeren op wat ze waard zijn in het Licht van God.
 

Een goed gesprek Margreet Klokke september/oktober 2007 Joh.1:43-51, Joh3: 1-15, Joh 4: 5-30, Joh. 5: 1-9, Joh. 7: 53, Joh 8:1, Joh.: 21: 15-19
Johannes is de evangelist van het gesprek. Het is een kunst als je een gesprek kunt weergeven met zijn stiltes, aarzelingen, onderhuidse emoties en soms onverwachte wendingen. Johannes is er een meester in. Het zijn de mooiste gedeelten van zijn evangelie waarin hij gesprekken weergeeft tussen Jezus en wie op zijn weg komen. Altijd spannend en je voelt dat er iets kan gebeuren. Dat wat Jezus zegt de mensen raakt en in beweging zet.
In deze serie staan we stil bij zes van deze gesprekken.
 

 

Zoeken naar recht Bas de Gaay Fortman juli/augustus 2007- Ps 85, Rom 1: 18-19, 2: 13-16; Luc 18: 9-14, Jes 32: 1-8, Gen 18: 1-5
"God heeft recht en gerechtigheid lief". Het is één van de vele inspirerende uitspraken over recht die in de Bijbel zijn te vinden. Recht heeft iets dubbels. Enerzijds wordt het gebruikt als instrument om macht uit te oefenen, anderzijds dient het juist als middel om macht te beteugelen. In die spanning tussen macht en recht heeft de Bijbel veel te zeggen. In deze serie gaan we op zoek naar het wezen van recht in een wereld, beheerst door een voortdurend streven naar vorming en uitoefening van macht.

 

 

Gebogen en opgericht Bert Bomer juni/juli 2007- Ps 42, Marc. 5: 22-43, Marc 5: 1-20, Matt 9:1-8, Luc 13:1-9, Ps 126
Twee psalmen en vier verhalen, waarin zo positief over ons gesproken wordt, over de mens die we zijn en kunnen worden, over het vertrouwen van de Eeuwige in ons en over onze bijdrage en mogelijkheden om het mensen leven, dat zo dikwijls niet mooi is, mooier te kleuren. En wie weet gaan mensen of jijzelf daardoor wat minder gebogen en wat meer opgericht om staande te blijven in de storm van het leven.

 

 

 

Een ontmoeting met Paulus Jurjen van den Herik april/mei 2007- Hand 28, 11-22; Hand 21:37 - 22:8; Efez. 4: 17-24; Efez 2:11-22; 2 Tim 2: 14-19; 2 Kor 5:14-21
Veel mensen hebben moeite met Paulus. Om wat hij schrijft over vrouwen, of over politiek, of over de wet. Ik ben al geruime tijd op zoek naar wat die Paulus bewogen kan hebben, want het was een bewogen mens. Waarom heeft de vroege christelijke gemeente alle brieven van Paulus bewaard en aan ons doorgegeven? Brieven die ouder zijn dan al die bronnen die tegenwoordig in boeken als de Da Vinci Code worden genoemd. Ouder ook dan de christelijke kerk, want dit bestond toen nog niet.
Redenen genoeg om nog eens op zoek te gaan naar de beweegredenen van Paulus.

 

De zeven hoofdzonden Jan Greven feb/maart 2007- Mat 23, 1-11; Mat 6, 25-34; Joh 8, 1-11; Gen 4, 1-16; Gen 25, 27-33; Gen 37, 1-11; Lc 24, 1-11; Mc 16, 9-14
Iedere gelovige christen weet het: Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Maar wat zijn onze zonden?
Als ik vroeger, als kind, in de kerk hoorde dat we God onze schuld moesten belijden, had ik het knap moeilijk voor mezelf helder te krijgen waar die schuld uit bestond. Wat had ik verkeerd gedaan dat de moeite waard was om, zoals dat heette, in het gebed voor Gods aangezicht te brengen? Vergeving van zonden krijgen was voor mijn gevoel een wasbeurt ondergaan wegens algemene smoezeligheid.
Ik wist toen nog niet van de zeven hoofdzonden: hoogmoed, hebzucht, wrok, gulzigheid, wellust, afgunst en traagheid.
Gaat u bij uzelf eens na wat u de afgelopen week zoal hebt gedaan en hebt nagelaten.

 

De spiritualiteit van de navolging dr. Jurjen Beumer jan/feb 2007- Mc 1, 16-20 2, 13-17; Joh 6, 60-71; Mc 3, 13-19; Joh 21, 15-19; Joh 18, 1-6; Joh 20, 1-18
Over discipelschap en discipline. Deze serie gaat over de twaalf leerlingen van Jezus. Een groep jonge mensen. Vastberaden en met jeugdige overmoed zijn ze gegaan, op weg met hem die hen geroepen had. Blijkbaar was hun eerste ontmoeting met de Galileër zo overweldigend dat ze niet anders konden dan gaan, meegaan, volgen. Veel van ons eigen doen en laten, ons hopen en klagen, ons weifelen en terugtrekken, ons geLuc en ons verdriet, is te herkennen in deze twaalf. Hun levens houden ons een spiegel voor. Steeds beter zien we nu ook Hem die zij volgen. De vraag aan deze twaalf is: Waarom werden jullie zo gegrepen door deze uitzonderlijke Mens?

 

 

Wat hebben wij nog te verwachten? dr.A. van der Meiden dec 2006-8 Jes. 40: 27-31; Jes 5: 1-7; Hand 3: 1-10, Psalm 71: 1-6, Jesaja 60: 1-3 19-20, Psalm 90, Mat. 2: 1-11
In een serie van zeven zondagen gaan we met elkaar verkennen wat dat bijna niet te doorgronden begrip 'Verwachting' voor ons kan betekenen.
Hoop en verwachting hebben altijd met leven en toekomst te maken. Verwachting lijkt op een kaleidoscoop, zo'n toverding van vroeger, een kartonnen kokertje met op de glazen bodem gekleurd glas, afgedekt met een glaasje. Dat glas kon je eindeloos combineren door tijdens het kijken tegen het kokerje aan te tikken. Zo maken wij zeven keer ons eingen glas-in-loodraam van verwachting.

 

 

Leven in verlangen Renata Barnard sept / okt 2006-6 Ps 8; Luc 18: 35-19, 10; Luc 8: 26-39; Mar 5: 25-34; Gen 5: 1-5 en 18-24; Hoogl. 2: 8-3, 4
Wij verlangen naar een betere wereld, vrede, genezing, liefde... Ook in de bijbel klinkt dit verlangen naar gerechtigheid en vrede. Eigenlijk is de bijbel één groot lied van verlangen, telkens op een andere manier getoonzet.

Judas, een schaduwmens Dick van Kampen mrt / apr 2006-2 Joh 20: 1-18; Mat 27: 1-10; Mat 26: 69-27: 5; Mat 26: 47-56; Mat. 26: 20-30; Mat 26: 6-16
Zoals Matteüs beschrijft is Judas geen onbegrijpelijke vreemde. Hij heeft vaak dezelfde gedachten als u en ik, hij is mijn schaduwmens; we staan voor dezelfde keuzen. Lees maar eens mee.

En God sprak Piet Vellekoop okt / nov 2005-8 2 Petr 3; Hand 9: 1-20; 1 Sam 3; Joz 5: 6 en 7; Ex 19: 1-12a; Ex 3: 1-14
In de bijbel zijn veel manieren te vinden waarop God tot de mensen spreekt. Misschien moeten wij wel eerlijk bekennen dat wij God nog nooit hebben horen spreken. Daarachter ligt ook de vraag en misschien wel de hoop en het verlangen: God, spreek ook nu nog eens tot ons.

Vraag het de vogels Yko van der Goot jun / jul 2005-5 Ps 8; Luc 2: 36-38; Luc 9: 57-62; Gen 7: 1-5 en 8: 1-12; Gen 1: 1-2 en Ps 104: 1-12;
We slaan in deze serie de bijbel open op zoek naar vogels: gewone vogels en vreemde vogels. We vragen de vogels wat ze ons te zeggen hebben. Misschien zeggen de vogels ook iets van God?

Opnieuw leren leven Michiel de Zeeuw apr / mei 2005-3 Mar 6: 45-56; Mat 5: 1-12; Hand 16: 16-34; Gen 2: 18-20 en Luc 12: 54-57; Hand 8: 26-40; Luc 24: 36-50
Pasen ligt achter ons. Jezus is opgewekt uit de dood. Opgestaan tot een nieuwe wijze van mens-zijn. Hoe krijgt de opstanding handen en voeten in ons leven? Die vraag ligt de komende zes weken uitdagend voor ons.

Een liefdesbrief aan de gemeente Petra Barnard sep / okt 2004-7 Ef 6: 10-20; Ef 5: 6-14; Ef 4: 1-16; Ef 3: 6-7 en 14-21; Ef 2: 4-7 en 11-22; Ef 1: 7-10 en 18-23
Tom Naastepad noemde iedere goede brief een liefdesbrief. Over de gedachten en adviezen in de brief aan Efeze, die nog steeds actueel zijn, gaat het in deze serie.

Weg van wegen ds. Jos van Oord jun / jul 2004-5 Deut 34: 1-6; 1 Kon 19: 1-16; Luc 9: 28-36; Gen 28: 10-22; Joh 13: 36-14:6; 2 Kon 2: 1-14;
Ds. Jos van Oord fietste zelf de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en verwerkt zijn ervaring in deze serie over pelgrimeren als levensstijl.

Het Grote Gebod ds. L.J. Houweling nov / jan 2004-1 1 Kor 13; Joh 1 en Luc 2: 2-35; Gen 37: 1-15 en Luc 13: 1-11; Jes 40: 1-8 en Lucas 10: 25-37; Luc 17;1 Joh 3: 11-24 en Ps 91: 1-11
De belangrijkste omgangsregeling met God is het grote gebod van de liefde. Zes weken lang gaat het hierover.

Pasen in psalmen ds. Frits van de Ree mrt / apr 2003 -3 Mar 16: 1-8; Mar 11: 1-10; Jes 42: 1-7; Ex 34: 1-9; Ex 32: 1-5; Ex 14: 15-22; Ex 2: 23-25
Wie kan er Pasen vieren met de dood voor ogen? Wie zingt er een lofzang terwijl hij weet dat hem onheil te wachten staat? Of is het Paasfeest juist bedoeld om mensen moed te geven voor de toekomst

Aan het licht gekomen ds. Hans Mudde jan / mrt 2003-2 Luc 18: 31-43; Luc 8: 4-15; Mat 20: 1-16a; Mat 17: 1-9; Mat 8: 23-27; Mat 8: 5-13; Joh 2: 1-11
In deze serie lezen we een paar verhalen, die al heel lang geleden op het rooster werden gezet om de bijbel met enige orde te lezen

Offers brengen drs. Jan Greven mei / jun 2002-5 Joh 19: 13-16; 2 Sam 24: 18-25; Ri 11: 30-39; Ex 12: 21-28; Gen 22: 1-14; Gen 4: 1-10
De waardering voor offer en offerbereidheid is springlevend. Net zo springlevend als het besef dat er momenten zijn waarop je de keuze niet kunt ontlopen.

Gelukkig dat het licht bestaat ds. Bram Grandia dec / jan 2002-1

Levenslijnen ds. Jos van Oord sep / okt 2001-7

Op de groei berekend ds. A.W. Berkhof jan / feb 2000-1

Geloof en twijfel dr. R. Abma

Aldoende leer je geloven ds. W. v. Andel

Schepping van Paulus tot Genesis K.A. Deurloo

Anders Kijken ds. L. Sluis-Sluis en ds. J. Tulp

 

bestellen

  • Kan ook telefonisch worden besteld: 0183 62 81 88 of per fax 084 739 29 45