Iedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit:
Woord op Zondag 9.00 - 9.30 uur. Frequentie: 1116AM.
Voor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Een los boekje kost 9.00 en een jaargang van 12 boekjes (abonnement) kost 75,00 en wordt per boekje automatisch toegezonden.

 

 

kunstreproductie, kunstafbeeldingen van de omslagen van de tekstboekjes verkrijgbaar als reproductie van 50x70 cm voor 15,00

 

 

 

Vluchten uit Angstland Bram Grandia
jaargang 17 nr. 2
In deze serie staan we til bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

 

 

 

Geld en goed Arjan Broers
jaargang 17 nr. 1
In deze serie staan we stil bij wat de financiële en economische crisis, sinds 2008, ons te vertellen heeft. En horen we dat wel? Je hoeft niet gelovig te zijn om te snappen dat we als cultuur oogkleppen op hebben als het over waarde gaat: we zijn gaan doen alsof waarde hetzelfde is als geld. Gek, want we weten best dat dat niet klopt.

 

 

Verborgen geweld Judith van der Werf
jaargang 16 nr. 7
In deze serie staan we stil bij verborgen geweld. Geweld dat achter de voordeur plaatsvindt en daardoor meestal niet in de openbaarheid komt. Wie breekt de stilte, wie brengt een keer in verstoorde relaties? Wat geeft mensen een bedding, zodat ze een nieuw spoor kunnen trekken?

 

 

De verre luisteraar Tom de Haan, Aart Mak, Silvia Neufeglise en Ad van Nieuwpoort
jaargang 16 nr. 6
In juni 2015 vierde de zender Radio Bloemendaal haar 90-jarig jubileum. In de voorbereiding op de jubileumactiviteiten werd bij de redactie van Woord op Zondag het idee geboren om de vier predikanten die min of meer regelmatig voor de zender te horen zijn, te laten spreken over 'De verre luisteraar'. Tom de Haan, Aart Mak, Sylvia Neufeglise en Ad van Nieuwpoort verwoorden hun eigen kijk op die verre luisteraar.

 

Pasen, anders bekeken, Marianne Vonkeman
Jaargang 16 nr. 4 In de serie Pasen, anders bekeken laten we ons onderwijzen door iconen de pinksterbeweging, de mystiek en door moderne popsongs. Ze hebben allemaal hun eigen wijsheid als het gaat over dood, leven en de liefde.

 

 

 

 

Vier keer Tobit Janneke Nijboer
jaargang 16 nr. 2
In deze serie Vier keer Tobit gebeuren allemaal wonderlijke dingen, waardoor het verhaal zich als legende of sprookje laat lezen. Toch valt er nog wel iets meer over te zeggen en daarom zet ik graag dit bijbelboek voor jou in het licht. Laat je verrassen en ontdek met me mee wat het verhaal vandaag zou kunnen zeggen.

 

 

Hoe licht kan ik leven Stephan de Jong
jaargang 16 nr. 1
Een schip moet varen. Een vogel moet vliegen. Een mens moet leven. Dat betekent ook varen en vliegen en nog veel meer. Het betekent op weg gaan en thuiskomen, durven en weten waar je grenzen liggen, liefhebben en conflicten aandurven. Wat leven in elk geval niet betekent is: vastzitten, bekneld zijn, onvrij zijn. De teksten in dit boekje willen helpen om los te komen. Lichter te leven.

 

 

 

Gezegend onder de vrouwen Sytze de Vries 1 december t/m 29 december 2013 Luc1: 26-38, Luc 1: 46-55, Mt 1: 18-23, Luc 2: 34+35 en Joh 19: 25-27, Op 12: 1-6
Maria, vereerd, bewonderd, omstreden, bewierookt én verwaarloosd. Maria, een vrouw met vele gezichten: dienstmaagd, moeder, maar ook koningin des hemels, al naar de Schriften vertellen, maar ook de oude Traditie bijdraagt en uitvergroot. Van joods meisje tot kosmische vorstin en moeder van alle gelovigen. In deze Advents- en Kersttijd krijgt zij doorgaans de meeste aandacht. Maar is dat voldoende? Wat is haar plaats en haar rol ‘door het jaar’? Vijf zondagen in december waarop wij ons bezinnen op diverse manieren, waarop de Schrift, de Traditie maar ook de Kunsten haar afschilderen en verbeelden. Met liederen die van haar zingen, maar ook met haar eigen lied, het Magnificat, in allerlei toonaarden.

 

Het grote verlangen Rianne Veenstra 7 april - 19 mei 2013 Gen 8: 6 -11 en Joh 20: 19-23 Ps 80 en Joh 15: 4 en 5 Marc 2: 1-12 Hand 20: 7-16 Joh 6: 48-51 Joh 14: 1-11 Gen 1: 1-3 en Joh 20: 19-23
In de uitzendingen van 'Het grote verlangen' staan we stil bij het gewone leven waarin het verlangen altijd een rol speelt. Dat verlangen van ons is nooit echt zichtbaar, maar wel voelbaar. Soms zeggen we wel eens dat we verteerd worden door verlangen. Maar het verlangen heeft ook een andere kant. Het houdt ons op de been in slechte tijden, het zet ons aan tot beslissende keuzes, het motiveert ons en het geeft ons woorden waar eerst geen woorden zijn. Het verlangen doet ons vaak uitrijzen boven het gewone, boven dat wat we in het leven van alledag zijn en doen. Waar wij verlangen, verlangt God ook. Bij God is verlangen naar betrokkenheid op ons, mensen, te vinden. Hij verlangt ernaar om ons leven te delen en in dat leven licht en troost, steun en kracht te geven. Dat maakt Hij zichtbaar in Jezus, die als geen ander het leven van de mensen deelt en zichzelf als licht en kracht, als brood schenkt. In de lezingen van deze serie komen we èn het menselijke verlangen èn het goddelijke verlangen tegen. En ontdekken we hoe die met elkaar verweven zijn en op elkaar inspelen. Het verlangen van God krijgt stem in de mensen.

 

Op weg naar Pasen Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte 17 februari - 31 maart 2013 Luc 4:1-13, Luc 9:28-36, Luc 13:1-9, Luc 15:11-32, Luc 20:9-19, Luc 19: 29-40, Luc 24:1-12
In de lezingen gaan we kris kras door het evangelie van Lucas heen. Lucas is de evangelist van 'de weg'. Jezus is een groot deel van zijn evangelie op weg, van Galilea naar Jeruzalem. In het vervolg op het evangelie, de Handelingen der apostelen, wordt de beweging van Jezus zelfs aangeduid met deze term: 'de weg'. Iedere zondag is als het ware een tussenstop op deze weg. Iedere zondag staan we even stil, telkens bij een ander element van navolging. In de opzet van deze serie zijn niet alleen de lezingen en liederen ontleend aan het leesrooster, maar zijn ook de traditionele liturgische benamingen van de zondagen aangehouden. Aldus ontstaat een serie waarin de traditie tot ons spreekt. Wie met de serie meereist, zal ontdekken dat traditionele halteplaatsen nog altijd de moeite waard zijn.

 

  

Zien en gezien worden Mariska van Beusichem 14 oktober - 25 november 2012 Ps 8 Joh 4: 1-14 Luc 18: 9-14 Ps 118: 1-18 Matt 14: 22-33 Joh 14: 23-31 II Kon 2: 1-15a
We hebben allemaal gedachten en overtuigingen waarmee we onszelf, elkaar en de wereld bekijken. Soms ervaren we iets dat onze eigen ideeën te boven en te buiten gaat. Dat kan gebeuren op momenten van verwondering, bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, bij het vinden van een grote liefde of het zien van de natuur. Plotseling kunnen we dan doordrongen raken van het besef dat er veel meer is dan we kunnen denken of organiseren. Maar onze manier van kijken kan ook worden verruimd in tijden van crisis, als we indringend met verlies, onmacht of falen worden geconfronteerd. Als we de grip verliezen, kan tot ons doordringen dat niet wijzelf, maar Iemand Anders ons staande houdt. Zo kan verwondering en zelfs pijn tot het besef van Gods onvoorwaardelijke liefde leiden. Als we vanuit het oogpunt van Gods liefde kijken, komen veel dingen in een ander licht te staan. Dan blijkt het niet langer doorslaggevend hoe we onszelf en elkaar zien, maar hoe we door God gezien wórden.

 

De Uittocht Jezus, zoon van de Thora Huub Oosterhuis juni-juli 2012
Gedurende meer dan twintig eeuwen zijn de teksten van de bijbel verschillend gelezen. In de Joodse traditie anders dan in de christelijke, in de kerken van de reformatie anders dan in de katholieke kerk. Je kunt de biijbel lezen als een bron van spiritualiteit, maar ook met oog en aandacht voor de maatschappelijke en politieke verhoudingen waarnaar veel teksten verwijzen. Een oud, maar actueel boek over mensen, over bevrijding, uittocht uit onderdrukking. Een 'onvoltooid verhaal', zolang er in deze wereld nog mensen zijn die onderdrukt worden.

 

Een sterke vrouw wie zal haar vinden Hannie van Dijk 15 april - 27 mei 2012 Joh 20: 1-18, Joh 8: 1-11, Ester 4: 5-17, Sam 1:1-28, Luc 1: 26-38, Matt 15: 21-28, Ruth 1: 22-2:23
Tussen Pasen en Pinksteren gaan we op zoek naar de rol en betekenis van vrouwen. We laten hen in de komende uitzendingen aan het woord. In Museum Catharijneconvent in Utrecht krijgen zij tijdens de tentoonstelling: 'Vrouwen voor het Voetlicht’ een gezicht. Voor de radio serie kozen we voor zeven vrouwen. Stuk voor stuk staan zij ook vandaag voor thema's die toen en nu van belang zijn. Aartsmoeders, heldinnen, wijze vrouwen, maar ook weduwen, misbruikte en naamloze vrouwen. Stuk voor stuk sterke vrouwen, soms in al hun kwetsbaarheid, waarvan we tot op de dag van vandaag iets kunnen leren. Vrouwen die iets weerspiegelen van Gods verbond met mensen. Op de zondagen tussen Pasen en Pinksteren leren we zeven van deze vrouwen beter kennen.

 

 

Als een ander op je weg komt ds. Coen Wessel 26 februari - 8 april 2012 Ps 131, Fil: 2:3-11, Luc 22:24-27 en 1 Kor 4:9-13, 2 Kor 12:2-10, Mar 14:66-72, Wijsheid van Salomo 2:10-22, Joh 20:1-18
'Het sterven van Jezus is ontroerend. Ik zie hem daar voor me aan het kruis.
Een man die niet terugvecht. Een man die alles over zich laat komen, met een zekere oprechtheid en dapperheid. Het is een ontroerende, maar ook bevreemdende weg die hij gaat. Want wie doet dat nou: zich laten kruisigen.
Achter de gang naar het kruis zit een spiritualiteit die verschilt van het moderne levensgevoel. In zijn hele leven heeft Jezus het over dienstbaarheid, over zoeken naar de hemel, over vallen in God en over niet terugslaan. Het zijn allemaal zaken die in het Nederland van 2012 niet zo populair zijn, maar met elkaar geven ze een veel betere en veel rijkere manier van mens zijn. In de laatste dagen van zijn leven laat Jezus zien hoe heilzaam die andere weg van hem is.

  

 

De nacht is als de dag Jacqueline Boeyer-Bogers 16 oktober - 20 november 2011 Gen 28: 10 -19, Job 38: 1-3, 19-24, Mar 4: 35-41, 1 Sam 3: 1-10, Ps 74: 1-12: 16-19, Gen 32: 23-33
Soms duurt de nacht eindeloos lang. Het donker lijkt van geen wijken te willen weten. Toch komt er altijd een moment dat het licht doorbreekt. Aarzelend en voorzichtig misschien, maar toch. De afwisseling van licht en donker, dag en nacht zien we terug in ons eigen leven, in het ritme van de seizoenen en in het kerkelijk jaar.

 

 

 

Doe het! Paulus testament van burgelijke waarden Bas de Gaay Fortman 4 september - 9 oktober 2011 Fil 4: 8 en 9b, Spr 10: 17-23, Joh 12: 1-8, Job 27: 1-6 en 42:7, Mat 22: 15-22, Ex 23: 1-9
De bemoedigingen en vermaningen van Paulus aan de gemeente in Filippi eindigen met het verzoek aandacht te schenken aan zes waarden die betrekking hebben op de wijze waarop burgers van dag tot dag met elkaar verkeren: al wat waarachtig, beschaafd, billijk, zuiver, lieflijk en welgevallig is. 

 

 

 

Help... ik lijd aan het leven Ds. Aart Mak 13 maart - 24 april 2011
Bij mensen die lijden aan het leven hoeven we niet alleen te denken aan de armen, de chronisch zieken en gevangen dichtbij en ver weg. Juist mensen die deel uitmaken van geloofsgemeenschappen zijn getraind in het registreren van medemensen die tekort komen aan de meest elementaire levensbehoeften. Maar het lijden aan het leven gaat veel verder. Het zit bij heel wat, op het oog gezonde en goed functionerende mensen, onderhuids verborgen. In de veertigdagentijd wordt, aan de hand van de zondagse verhalen uit de Bijbel, gekeken en afgewogen of je aan dat lijden aan het leven voorbij kunt komen.

 

 

Verwachting ds. Mirjam Sloots december2010 Lc 1: 5-25, Lc 1: 26-38, Lc 1: 39-56, Lc 1: 57-66, Lc 2: 1-7, Lc 2: 22-39
In deze serie wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten van het woord ‘verwachting’.

 

 

  

 

 

Zes koningen van niks dr. Willem van der Meiden juli/augustus 2010 1 Kon 3: 16-18, 1 Kon 11: 1-13, 1 Kon 21: 1-16, 2 Kon 19: 14-19, 2 Kon 22: 8-13, 2 Kon 25: 1-12
De koningen van Israël zijn, op een enkele uitzondering na, koningen van niks. Althans volgens de vrome schrijver die hun geschiedenis heeft opgeschreven in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Het volk Israël hoort geen koning te hebben, want de Heer regeert.

 

 

 

Genezingen ds. E. Reefhuis januari/februari 2009 Mar 1: 21-28, Mar 1: 29-34, Mar 1: 39-45, Mar 2: 1-12, Mar 3: 1-6, Mar 5: 1-20, Mar 5: 21-43,
Mag je bidden om beter te worden? Helpt dat? Voor onze gezondheid hebben we heel wat over, kostbare gezondheidszorg of alternatieve genezers. Maar bidden om beter te worden? Aan de ene kant maken de genezingsverhalen van Jezus ondubbelzinnig duidelijk dat God onze gezondheid wil. Maar als je om gezondheid bidt en het helpt niet, wat dan? Voor je het weet raak je dan ook je geloof kwijt. In deze serie komen genezingsverhalen aan de orde, die helpen om met andere ogen naar zulke vragen te kijken. 

 

 

  

Zes twijfelaars in de bijbel Jan Offringa oktober 2008 Psalm 14; Prediker 3: 9-15; Jona 3: 10 -,4; Marcus 9: 14-24; Matteüs 26:36-46; Matteüs 28: 16-20
De meditaties zijn geschreven vanuit het besef datgeloven z'n vanzelfsprekendheid is kwijtgeraakt en in deze tijd veel weg heeft van een vraagstuk. Vaak gaat het gepaard met de nodige twijfel of aanvechting. Je gaat ervoor, maar houdt er tegelijk rekening mee dat dingen anders zijn dan je dacht. In mijn ogen is een gezonde relativering die bijdraagt aan verdraagzaamheid naar anderen die anders of niet geloven.

 

Messiaans bestaan Dr. Evert Jan de Wijer augustus 2008 1 Sam 1; 1 Sam 8; 1 SAm 9; 1 Sam 16; 2 Sam 23: 1-7
Deze serie gaat over verhalen uit het bijbelboek Samuël. Over de positie van het volk. We ontdekken een oud patroon. Steeds weer meent het volk dat anderen te benijden zijn. Verlangend kijkt men om zich heen en raakt onder de indruk van de succesverhalen. Dat willen wij ook. We willen ook een geloofshouding die vruchtbaar is en een belofte in zich draagt, ook al zien wij er in onze werkelijkheid vaak niet veel van.

 

 

 

 

 

Spelen met vuur Ds. Bert Berkhof mei/juni 2008 Rom 8: 5-17, 18-28; 1 Kor 12: 12-27,;13:1, 4-7, 9-13; 15: 42-49
Wat in de kerk volgt op Kerst, Pasen en Pinksteren, noemen we de feestloze helft van het kerkelijk jaar. Maar dankzij de Lutheranen hebben we er toch één feestzondag bij gekregen: de zondag van de Drievuldigheid. Omziend naar de grote feestdagen danken en belijden we God als degene die op meerdere wijzen van zich liet zien en horen: Vader, Zoon en Heilige Geest. In deze serie denken we na over het doorwerken van de Geest, ook lang na Pinksteren.

 

 

 

 

Een goed gesprek Margreet Klokke september/oktober 2007 Joh.1:43-51, Joh3: 1-15, Joh 4: 5-30, Joh. 5: 1-9, Joh. 7: 53, Joh 8:1, Joh.: 21: 15-19
Johannes is de evangelist van het gesprek. Het is een kunst als je een gesprek kunt weergeven met zijn stiltes, aarzelingen, onderhuidse emoties en soms onverwachte wendingen. Johannes is er een meester in. Het zijn de mooiste gedeelten van zijn evangelie waarin hij gesprekken weergeeft tussen Jezus en wie op zijn weg komen. Altijd spannend en je voelt dat er iets kan gebeuren. Dat wat Jezus zegt de mensen raakt en in beweging zet.
In deze serie staan we stil bij zes van deze gesprekken.
 

 

Gebogen en opgericht Bert Bomer juni/juli 2007- Ps 42, Marc. 5: 22-43, Marc 5: 1-20, Matt 9:1-8, Luc 13:1-9, Ps 126
Twee psalmen en vier verhalen, waarin zo positief over ons gesproken wordt, over de mens die we zijn en kunnen worden, over het vertrouwen van de Eeuwige in ons en over onze bijdrage en mogelijkheden om het mensen leven, dat zo dikwijls niet mooi is, mooier te kleuren. En wie weet gaan mensen of jijzelf daardoor wat minder gebogen en wat meer opgericht om staande te blijven in de storm van het leven.

 

 

 

Een ontmoeting met Paulus Jurjen van den Herik april/mei 2007- Hand 28, 11-22; Hand 21:37 - 22:8; Efez. 4: 17-24; Efez 2:11-22; 2 Tim 2: 14-19; 2 Kor 5:14-21
Veel mensen hebben moeite met Paulus. Om wat hij schrijft over vrouwen, of over politiek, of over de wet. Ik ben al geruime tijd op zoek naar wat die Paulus bewogen kan hebben, want het was een bewogen mens. Waarom heeft de vroege christelijke gemeente alle brieven van Paulus bewaard en aan ons doorgegeven? Brieven die ouder zijn dan al die bronnen die tegenwoordig in boeken als de Da Vinci Code worden genoemd. Ouder ook dan de christelijke kerk, want dit bestond toen nog niet.
Redenen genoeg om nog eens op zoek te gaan naar de beweegredenen van Paulus.

 

De zeven hoofdzonden Jan Greven feb/maart 2007- Mat 23, 1-11; Mat 6, 25-34; Joh 8, 1-11; Gen 4, 1-16; Gen 25, 27-33; Gen 37, 1-11; Lc 24, 1-11; Mc 16, 9-14
Iedere gelovige christen weet het: Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Maar wat zijn onze zonden?
Als ik vroeger, als kind, in de kerk hoorde dat we God onze schuld moesten belijden, had ik het knap moeilijk voor mezelf helder te krijgen waar die schuld uit bestond. Wat had ik verkeerd gedaan dat de moeite waard was om, zoals dat heette, in het gebed voor Gods aangezicht te brengen? Vergeving van zonden krijgen was voor mijn gevoel een wasbeurt ondergaan wegens algemene smoezeligheid.
Ik wist toen nog niet van de zeven hoofdzonden: hoogmoed, hebzucht, wrok, gulzigheid, wellust, afgunst en traagheid.
Gaat u bij uzelf eens na wat u de afgelopen week zoal hebt gedaan en hebt nagelaten.

 

De spiritualiteit van de navolging dr. Jurjen Beumer jan/feb 2007- Mc 1, 16-20 2, 13-17; Joh 6, 60-71; Mc 3, 13-19; Joh 21, 15-19; Joh 18, 1-6; Joh 20, 1-18
Over discipelschap en discipline. Deze serie gaat over de twaalf leerlingen van Jezus. Een groep jonge mensen. Vastberaden en met jeugdige overmoed zijn ze gegaan, op weg met hem die hen geroepen had. Blijkbaar was hun eerste ontmoeting met de Galileër zo overweldigend dat ze niet anders konden dan gaan, meegaan, volgen. Veel van ons eigen doen en laten, ons hopen en klagen, ons weifelen en terugtrekken, ons geLuc en ons verdriet, is te herkennen in deze twaalf. Hun levens houden ons een spiegel voor. Steeds beter zien we nu ook Hem die zij volgen. De vraag aan deze twaalf is: Waarom werden jullie zo gegrepen door deze uitzonderlijke Mens?

 

Wat hebben wij nog te verwachten Dr. A. van der Meiden 2006 nr. 8
In een serie van zeven zondagen gaan we met elkaar verkennen wat dat bijna niet te doorgronden begrip 'verwachting' voor ons betekenen kan. Het is wat bizar dat we daar juist vandaag mee starten: het is immers de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan worden de overledenen uit de gemeente herdacht. Dat zijn de mensen die niets meer te verwachten hebben, zegt de bijbel. Ze zijn voorgoed afgesneden van hoop en uitzicht. Maar niet uit onze namenlijsten en herinneringen geschrapt.  

 

 

En God sprak Piet Vellekoop okt / nov 2005-8 2 Petr 3; Hand 9: 1-20; 1 Sam 3; Joz 5: 6 en 7; Ex 19: 1-12a; Ex 3: 1-14
In de bijbel zijn veel manieren te vinden waarop God tot de mensen spreekt. Misschien moeten wij wel eerlijk bekennen dat wij God nog nooit hebben horen spreken. Daarachter ligt ook de vraag en misschien wel de hoop en het verlangen: God, spreek ook nu nog eens tot ons.

Ontmoetingen met Jezus Prof. dr. J.C. Borst 2005
In alle ontmoetingen van Jezus met mensen ervaar ik hoe Hij met mensen begaan is, mensen vasthoudt, mensen hoop geeft, mensen bevrijdt. Hij is voor mij een voorbeeld als het om pastorale handelen gaat. In mijn ontmoetingen met mensen vraag ik mij vaak af wat Jezus zou zeggen of doen.

Een liefdesbrief aan de gemeente Petra Barnard sep / okt 2004-7 Ef 6: 10-20; Ef 5: 6-14; Ef 4: 1-16; Ef 3: 6-7 en 14-21; Ef 2: 4-7 en 11-22; Ef 1: 7-10 en 18-23
Tom Naastepad noemde iedere goede brief een liefdesbrief. Over de gedachten en adviezen in de brief aan Efeze, die nog steeds actueel zijn, gaat het in deze serie.

Weg van wegen ds. Jos van Oord jun / jul 2004-5 Deut 34: 1-6; 1 Kon 19: 1-16; Luc 9: 28-36; Gen 28: 10-22; Joh 13: 36-14:6; 2 Kon 2: 1-14;
Ds. Jos van Oord fietste zelf de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en verwerkt zijn ervaring in deze serie over pelgrimeren als levensstijl.

Pasen in psalmen ds. Frits van de Ree mrt / apr 2003 -3 Mar 16: 1-8; Mar 11: 1-10; Jes 42: 1-7; Ex 34: 1-9; Ex 32: 1-5; Ex 14: 15-22; Ex 2: 23-25
Wie kan er Pasen vieren met de dood voor ogen? Wie zingt er een lofzang terwijl hij weet dat hem onheil te wachten staat? Of is het Paasfeest juist bedoeld om mensen moed te geven voor de toekomst

Aan het licht gekomen ds. Hans Mudde jan / mrt 2003-2 Luc 18: 31-43; Luc 8: 4-15; Mat 20: 1-16a; Mat 17: 1-9; Mat 8: 23-27; Mat 8: 5-13; Joh 2: 1-11
In deze serie lezen we een paar verhalen, die al heel lang geleden op het rooster werden gezet om de bijbel met enige orde te lezen

Offers brengen drs. Jan Greven mei / jun 2002-5 Joh 19: 13-16; 2 Sam 24: 18-25; Ri 11: 30-39; Ex 12: 21-28; Gen 22: 1-14; Gen 4: 1-10
De waardering voor offer en offerbereidheid is springlevend. Net zo springlevend als het besef dat er momenten zijn waarop je de keuze niet kunt ontlopen.

Gelukkig dat het licht bestaat ds. Bram Grandia dec / jan 2002-1

Levenslijnen ds. Jos van Oord sep / okt 2001-7

Geloof en twijfel dr. R. Abma

Aldoende leer je geloven ds. W. v. Andel

Schepping van Paulus tot Genesis K.A. Deurloo

Anders Kijken ds. L. Sluis-Sluis en ds. J. Tulp

 

bestellen

  • Kan ook telefonisch worden besteld: 0183 62 81 88 of per fax 084 739 29 45