AGENDA VOOR KERKEWERKERS, THEOLOGISCHE ZIENERS EN ZOEKERS

 

DE HEEL ANDERE GOD WIL EEN HEEL ANDERE MAATSCHAPPIJ

Het levenswerk van Helmut Gollwitzer (1908-199

Toen Karl Barth begin dertiger jaren als hoogleraar in Bonn hoorde, dat zijn student Helmut Gollwitzer staande de internationale had meegezongen, zei hij hem: "Meneer Gollwitzer, u maakt geweldige vorderingen". Door de jaren heen is Gollwitzer de linksbuiten van het (vaak ernstig verburgerlijkte en gecanoniseerde) Barthianisme in Duitsland gebleven, met als absoluut hoogtepunt zijn boek over de Kapitalistische Revolutie (Duits origineel uit 1974, Nederlandse vertaling uit 1975). In 1976 hield hij de grafrede voor de 'gezelfmoorde' terroriste Ulrike Meinhof.

De Duitse theoloog Andreas Pangritz, systematisch theoloog in Bonn en daarmee als het ware zowel een late opvolger van Karl Barth als van Helmut Gollwitzer, die beiden dezelfde positie bekleedden, respectievelijk in de dertiger en in de vijftiger jaren, schreef een prachtig boekje over zijn leermeester. Dick Boer vertaalde het in het Nederlands en de VTM nam het op in haar theologenreeks, waarin eerder o.a. boekjes over Bonhoeffer, Barth, Miskotte en Breukelman verschenen.

Op 25 september a.s., om 15.00 uur in de Thomaskerk (Pr. Irenestr. 36) te Amsterdam wordt het boekje feestelijk gepresenteerd

Programma:
Lezing van de auteur (Prof. dr. Andreas Pangritz) over leven en werk van Gollwitzer.

Coreferaat van de vertaler (Dr. Dick Boer)

Aanbieding van het eerste exemplaar door de uitgever Leen van der Herik van Narratio.

Borrel.