kies welke informatie u zoekt
een kerk, christelijke organisatie of levensbeschouwelijke instelling (actualiseren)

suggesties en ervaringen uit de kerkelijke praktijk ter inspiratie

boeken voor kerkenwerk zoeken en bestellen

verhalen, liederen, gebeden en verwerkingen voor kinderdienst en basisschool

een nieuwe methode voor jeugdkerk en (tiener)vieringen

digitale editie van tijdschrift conTact

agenda voor kerkewerkers, theologische zieners en zoekers

kerkenwerk, vacatures bij onze organisaties

Info over Narratio activiteiten
NKSchaken voor Pastores

 Woord op Zondag  

Heeft u vragen of wil je meer, stuur ons dan een mail: abonnementen@narratio.nl